logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

Rytmika

 

            Wychowanie muzyczne i artystyczne w przedszkolu pozwala dziecku na kształtowanie talentu, kreatywnego myślenia i wyobraźni od najmłodszych lat.

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

W każdej grupie wprowadzane są ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki: rytm, barwę, tempo, dynamikę; kształtujące słuch muzyczny i poczucie rytmu, oraz ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

Podczas zajęć dzieci bawią się przy akompaniamencie pianina, słuchają muzyki poważnej i nowoczesnej, a także grają na instrumentach.

 

 

 

Język angielski

Zajęcia prowadzone są:

- dla dzieci 3-4- letnich jako zajęcia dodatkowe

- dla dzieci 5-6-letnich w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

"Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako, że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancje dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia" (Renzo Titone)

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki.

 

  

Religia

Grupy dzieci 5-6 - letnich mają możliwość uczestniczenia w zajęciach religii katolickiej i prawosławnej, które są bezpłatne i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Zajęcia te prowadzą panie katechetki. Dzieci, które nie uczęszczają na naukę religii pozostają w sali wraz z nauczycielką. W naszym przedszkolu szanujemy prawa wszystkich dzieci.

Zajęcia taneczne

Prowadzone są w grupach dzieci 5-6- letnich jako zajęcia dodatkowe.

          Mają na celu kształtowanie sprawności psychomotorycznej, rozwijanie poczucia rytmu, umuzykalnienie. Dzieci poznają elementy tańca towarzyskiego oraz Disco Step.

 

 Fluoryzacja

 Zabiegi przeprowadzane są na terenie placówki, pod okiem lekarza stomatologa, zgodnie z ustalonym grafikiem

-opłata - 50 zł za 6 zabiegów

Jest bezbolesnym zabiegiem profilaktycznym mającym na celu wzmocnienie szkliwa zębów i zwiększenie jego odporności na próchnicę; polega na nanoszeniu na powierzchnię zębów specjalnej pianki o bardzo przyjemnym, owocowym smaku.

Pianka fluorowa stosowana u dzieci jest dla nich całkowicie bezpieczna nie stwarza żadnego ryzyka przy przypadkowym połknięciu.

Koncerty muzyczne

Dzieci 5- i 6-letnie biorą udział w audycjach muzycznych w przedszkolu.

- opłata za audycję - 6 zł

Koncerty dla dzieci - to forma obcowania z muzyką klasyczną, przygotowana z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania w filharmonii przybliżają dzieciom świat dźwięków, prezentują bogate instrumentarium, a młodym wykonawcom  umożliwiają przedstawienie swoich umiejętności przed szerokim audytorium.

 

góra strony