logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc czerwiec 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

2.

Zebranie Rady Rodziców

Podsumowanie pracy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017

Miesiąc  czerwiec

2017r.
godz. 16.00

Dokładny termin będzie podany w ogłoszeniu

3.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców

Miesiąc czerwiec
2017r.

 

4.

Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszk. pt. „Bajeczka
o dobrym wychowaniu”

Wzmacnianie więzi rodzinnych, integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka

2 czerwca

2017r.

 

5.

Zaproszenie rodziców do udziału w org.
w przedszkolu imprezie pt. ,,Potyczki rodzinne”- przedszkolna impreza sportowa

- Wzmacnianie więzi rodzinnych

- Promowanie zdrowego stylu życia

- Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci oraz pozostałych uczestników imprezy

- Uczenie ,,zdrowej rywalizacji”

- Udział w zabawach, konkursach sportowych

13 czerwca 2017r.
godz. 15.00

 

6.

 

Zorganizowanie konsultacji logopedycznych dla rodziców dzieci 5 i 6- letnich

- Konsultacje dla rodziców z logopedą
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku Panią Jolantą Borowską

23 czerwca  2017r.
godz.
14.00- 17.00

 

7.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w org.
w przedszkolu uroczystości ,,Żegnaj przedszkole”- zakończenie roku przedszkolnego

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- udział rodziców w imprezie przedszkolnej

- podziękowanie rodzicom za wieloletnią współpracę
- nadanie tytułu ,,Przyjaciel Przedszkola” rodzicom najbardziej aktywnym społecznie

22 czerwca 2017r.,  godz. 15.00 oddz. IV

i oddz. V

 

8.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psych. - pedag. na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz
w gazetce

Pedagogizacja rodziców na temat:

  • ,,Międzynarodowy Dzień Dziecka,
  • VI Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”
  •  „Prawa dziecka”
  • ,,Bezpieczne wakacje”

Miesiąc czerwiec
2017r.

 

9.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
i opiekuńczych

Miesiąc czerwiec
2017r.

 

10.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc czerwiec
2017r.

 

11.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji 

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi przy organizowanych wyjściach

- udział rodziców w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”

Miesiąc czerwiec 2017r.
 

 

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

12.

 

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola wszelkich ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań, oraz informacji.

Miesiąc czerwiec 2017r.

 

 

                                                                                            Opracowała:
                                                                                            mgr Anna Krzywosz- dyrektor

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc maj 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

 

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola, angażowanie członków Rady Rodziców do społecznej pracy na rzecz placówki.

Miesiąc maj
2017r.

 

2.

 

Zorganizowanie zebrania z Radą Rodziców

Wybory przedstawicieli Rady Rodziców do Komisji Konkursowej.
Omawianie spraw przedszkola.

Miesiąc maj
2017r.

Dokładny termin
i godziny
będą podane 
w ogłoszeniu

3.

Zorganizowanie
w przedszkolu konkursu literackiego dla dzieci i rodziców pt. „Bajeczka
o dobrym wychowaniu”

Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Rozwijanie inwencji twórczych dzieci
i innych członków rodzin.

Miesiąc maj 2017r.

Przyjmowanie prac konkursowych
w terminie podanym
w ogłoszeniu

 

4.

 

Zaproszenie rodziców dzieci nowo zapisanych do przedszkola na organizowane ,,Dni adaptacyjne”

- Udział dzieci nowo zapisanych do przedszkola w zabawach swobodnych i zorganizowanych w sali i ogrodzie przedszkolnym oraz zorganizowanych przez nauczycieli przedszkola: integracyjnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych.

- Krótka prelekcja dla rodziców dotycząca dobrej adaptacji dziecka do przedszkola, wręczanie broszurek informacyjnych o przedszkolu, rozmowy indywidualne z rodzicami.

17 i 18 maja
2016r.
godz. 1600

 

5.

 

 

Zorganizowanie
w przedszkolu konsultacji logopedycznych dla rodziców

Konsultacje dla rodziców prowadzone przez logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską.

19 maja 2017r.
godz.
14. - 17.00

 

Dokładny termin
i godziny
będą podane  w ogłoszeniu

6.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

-Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców na temat:

- „Dzień Flagi”, „Konstytucja 3 Maja”

-,,Adaptacja dziecka do przedszkola”
- ,,Międzynarodowy Dzień Rodziny”.

 

 

 

Miesiąc maj
2017r.

Termin do ustalenia

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

w ramach ,,Dnia Pasji i Talentów”,
- czytanie dzieciom książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas wyjść 
- włączanie się rodziców w ogłoszone na terenie przedszkola akcje: charytatywne, społeczne, ekologiczne.

Miesiąc maj 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Terminy do ustalenia

 

 

 

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami w danym oddziale

8.

Zaproszenie rodziców na org.
w przedszkolu uroczystości
i imprezy

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym -

udział rodziców w:

- uroczystościach grupowych z okazji Dnia Matki i Ojca

- ,,Festynie rodzinnym”- wspólne zabawy, sprzedaż ciasta wykonanego przez personel, zbieranie funduszy na potrzeby placówki.

 

 

 

25, 26 maja 2017r.
31 maja 2017r.
godz. 1500

 

 

 

Godziny uroczystości będą podane
w ogłoszeniach
poszczególnych oddziałów

9.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.

Miesiąc maj
2017r.

 

10.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach;
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.

Miesiąc maj 2017r.

 

11.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców;
- zbieranie środków finansowych przez przedstawicieli Rady Rodziców na potrzeby przedszkola: zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

Miesiąc maj 2017r.

 

Dokładne terminy
i godziny
będą podane 
w ogłoszeniu

12.

 

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań, osiągnięć dzieci (w postaci nagród, dyplomów).

Miesiąc maj 2017r.

 

 

                                                                                            Opracowała:
                                                                                            mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 


 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc kwiecień 2017r.

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola.

Miesiąc kwiecień
2017r.

 

2.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców, przekazywanie środków finansowych przez Radę Rodziców na potrzeby placówki.

Przekazanie na rzecz przedszkola książek z literatury dziecięcej (nowych
i używanych) w ramach ,,Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci”.

Miesiąc kwiecień
2017r.

 

 

 

3.

 

Dni otwarte
w przedszkolu

- Zaproszenie rodziców na organizowane Dni otwarte
- Zapoznanie z pomieszczeniami
i placem przedszkolnym
- Obserwacja prowadzonych zajęć
- Udostępnienie kronik
- Rozmowy indywidualne z rodzicami
- Wręczenie broszurek informacyjnych

3 i 4
kwietnia 2017r.
w godz.
9.30- 11.00
14.30- 16.30

 

4.

 

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców dzieci
5 i 6- letnich
(rocznik 2011
i 2010)

Pedagogizacja rodziców nt.
,,Gotowość dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej” przez nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
Nr 15

5 kwietnia
2017r., godz. 16.15

 

5.

 

 

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców

Pedagogizacja rodziców na temat: „Gotowość dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej” przeprowadzona przez pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku

5 kwietnia
2017r., godz. 16.15

 

6.

Zorganizowanie
zebrania z Radą Rodziców

- Wybór przedstawicieli Rady Rodziców do Komisji Konkursowej

Miesiąc kwiecień
2017r.

Dokładny termin zostanie podany
w ogłoszeniu

7.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców na temat:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 - „Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
- „Święta Wielkanocne”

- „7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia, 22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi”

Miesiąc kwiecień
2017r.

 

8.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.

Miesiąc kwiecień 2017r.

 

9.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.

Miesiąc kwiecień
2017r.

 

10.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- pomoc rodziców w zorganizowaniu wycieczek do ich zakładów pracy

- czytanie dzieciom (przez chętnych rodziców) wybranych utworów
z literatury dziecięcej w ramach akcji ,,Kwiecień miesiącem czytelniczym”

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi, np. przy różnych wyjściach

Miesiąc kwiecień 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

 

 

 

 

 

11.

Informowanie rodziców

Wydanie rodzicom „Informacji
o gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”.

Do
30 kwietnia 2017r.

 

 

                                                                                                        Opracowała:
                                                                                            mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

                                                                               

 

 

 

góra strony