logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc październik 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Udzielanie informacji, niesienie pomocy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola. Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach;
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
 i opiekuńczych, w razie potrzeby, na prośbę rodziców sporządzanie opinii
o dzieciach, objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
Omawianie spraw przedszkola.

Miesiąc październik
2017r.
 

 

2.

 

 

 

Badania logopedyczne

Badania przesiewowe dzieci
5 i 6- letnich (oddz. IV i V) przeprowadzone przez logopedę
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską
 - przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

9 października 2017r.
godzina 12.00

 

3.

 

Uroczystości
 w oddziałach:
 I i II
,,Jestem już przedszkolakiem -pasowanie ,,malucha na przedszkolaka”

Wspólne świętowanie przyjęcia ,,maluchów” w grono przedszkolaków

24 (oddz. I)
i 25 (oddz. II) października 2017r.,
godz. 15.00

 

4.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców

Miesiąc październik
2017r.,

 

Dokładny termin zostanie podany
w ogłoszeniu

5.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców

- ,,Dzień Edukacji Narodowej”
- ,,Edukacja przyrodnicza dzieci
w wieku przedszkolnym”

 

Miesiąc październik
2017r.

 

6.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

 

 

 

Miesiąc październik
2017r.

 

 

 

Na tablicach poszcz. oddziałów,
w holu wejściowym

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

 

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia do galerii, wycieczki grupowe, itp.

 

Miesiąc październik
2017r.

Org. zajęć otwartych, wycieczek
i wszelkich wyjść zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

8.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w różnego typu akcjach, np. ,,Wózki za nakrętki”, „Żołędzie dla zwierząt”

Wspólne zbieranie plastikowych nakrętek, żołędzi, itd.

Miesiąc październik
2017r.

 

9.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji

Miesiąc październik
2017r.

 

 

                                                                                                                           Opracowała:
                                                                                                                           mgr Anna Krzywosz- dyrektor

góra strony