logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc styczeń 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Udzielanie informacji, niesienie pomocy,  np. rodzicom zapisującym dzieci do przedszkola.

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach:
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
i opiekuńczych.
Omawianie spraw organizacyjnych.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

2.

Zajęcia otwarte
 i zebrania grupowe
z rodzicami

Omawianie spraw grupowych
Obserwowanie postępów dziecka

Miesiąc styczeń
2018r.

Terminy zostaną podane na ogłoszeniach

 

3.

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców, między innymi na temat:

- „Bale w karnawale”;
- ,,Pamiętajmy o osobach starszych!”.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

4.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci 5-6- letnich z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku:
 - przekazanie informacji nt. występujących u dzieci wad wymowy;
- zaproponowanie pomocy; logopedycznej przez poradnię oraz zestawu ćwiczeń do wykonywania
w domu.

15 stycznia
2018r.,
godz.12.00-16.00

 

Należy zapisać się wybraną godzinę. Lista jest  wyłożona
 w holu przedszkola

5.

Uroczystości przedszkolne
 

Współpraca z rodzicami przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych:
-  ,,Choinki Noworocznej”;


-  ,,Dzień Babci i Dziadka”

(zakup paczek dzieciom do grup przez ,,trójki grupowe”, odpowiedni ubiór dzieci na uroczystości, sponsorstwo słodyczy i owoców na poczęstunek dla seniorów).

10 stycznia
2018.,
godz. 9.00

 

 

19 i 22 stycznia

2018r.

 

 

 

 

 

 

Dokładne terminy
i godziny zostaną podane na ogłoszeniach poszcz. oddziałów

6.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

 

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym:
- zachęcanie rodziców do udziału
w rożnych akcjach, przedsięwzięciach ogłaszanych na terenie placówki;

- dostarczanie przez rodziców różnych materiałów, sponsorowanie zabawek, pomocy;

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji;

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia na wycieczki, na spacer;

- pomoc rodziców w wyjściu do osiedlowego Klubu Relaks z okazji Dnia Babci i Dziadka org. dla seniorów;

- pomoc rodziców przy występach dzieci  np. pokaz Jasełek, występy koła gry na flażoletach (odpowiedni ubiór, rekwizyty, itd.).

Miesiąc styczeń
2018r.

 

8.

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań.
 

Miesiąc styczeń
2018r.

 

 

Opracowała:
mgr Anna Krzywosz- dyrektor


 

 

                Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc grudzień 2017r.

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Niesienie pomocy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

Omawianie spraw organizacyjnych.
Udzielanie informacji.
Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach:
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań.

Miesiąc grudzień
2017r.

 

3.

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci 5- 6- letnich z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską
- przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

11 grudnia
2017r.,

godz.
12.00- 16.00

 

4.

Działalność społeczna rodziców na rzecz przedszkola

Zakup przez wybrane ,,trójki grupowe” paczek na Mikołajki.

Współudział w organizacji uroczystości ogólnoprzedszkolnej ,,Spotkanie opłatkowe” (pomoc przy skompletowaniu strojów do przebrania, rekwizytów)

Miesiąc grudzień 2017r.
 

 

5.

Uroczystość
w oddziale IV ,,Zajączki”
z udziałem rodziców:
,,Spotkanie opłatkowe”

Wspólne świętowanie

- obejrzenie ,,Jasełek”
- śpiewanie kolęd
- złożenie życzeń świątecznych
i noworocznych

18 grudnia 2017r.

godz. 9.30 (dzieciom,
personelowi przedszkola, byłym pracownikom)

i 19 grudnia 2017r.,
godz. 15.30
(dla rodziców,
z udziałem zaproszonych gości)

 

6.

Wykonanie gazetek ściennych, zamieszczanie artykułów
o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców
- w gazetce ,,Fantazyjce”

Wzbogacanie wiedzy, w tym  pedagogizacja rodziców na temat:

- ,,Imieniny Mikołaja”

- ,,Pomagajmy potrzebującym”

- ,,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2018”

 

 

 

 

 

 

- Rozwijanie zdolności matematycznych dzieci

 

 

7.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych
i innych wytworów dzieci oraz członków ich rodzin podczas spotkania wszystkich grup, podsumowania

- Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.
- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Ja w moim mieście”-wręczenie dzieciom nagród

Miesiąc grudzień
2017r.

6 grudnia 2017r.

 

 

 

 

 

8.

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- czytanie dzieciom wybranych utworów z literatury dziecięcej przez chętnych rodziców

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- dostarczanie przez rodziców różnych materiałów, sponsorowanie zabawek, pomocy

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi:

np. wyjście reprezentacji przedszkola do osiedlowego klubu ,,Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rodzina Kolejowa” na spotkanie z seniorami, wspólne kolędowanie
- udział rodziców w różnych akcjach typu:

  • ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza 2017”
  • ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę”
  •  miejskiej akcji „Możesz i Ty zostać darczyńcą”

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgłoszenia chęci udziału do n- lek danego oddziału
 

- termin do ustalenia

9.

 

Sponsoring rodziców

- Gromadzenie środków w ramach funduszu Rady Rodziców.

- Pomoc rodziców w ubraniu choinek
w salach poszczególnych oddziałów- sponsoring ozdób świątecznych

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

                                                                                           Opracowała: mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc listopad 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola, włączanie Rady Rodziców
w działalność społeczną na rzecz placówki

Miesiąc listopad
2017r.

 

2.

Zorganizowanie
w przedszkolu konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców 
– w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy

Wzmacnianie więzi rodzinnych:
- wspólne wykonanie przez dziecko
i rodziców (innych członków rodziny) zdjęcia na konkurs fotograficzny
pt. „Ja w moim mieście”

 

Miesiąc listopad

2017r.

 

3.

 

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Badania logopedyczna przesiewowe dzieci 5- letnich przez logopedę
 z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, Panią J. Borowską
- przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

 6 listopada 2017r.,

od godz. 12.00
 

 

4.

 

 Wykonanie dekoracji z okazji Święta Niepodległości 11 listopada”
w witrynie okiennej, w holu

- Oglądanie wystawy przez rodziców

8- 14 listopada 2017r.,
 

 

5.

 

 

 

Zaproszenie rodziców na uroczystość przedszkolną
 „Patriotyczne śpiewanie”

- Udział rodziców i innych członków rodzin w uroczystości
- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

7 listopada 2017r.,

godz. 15.30

 

6.

 

Zaproszenie rodziców na imprezę przedszkolną- „Razem na scenie”- III Festiwalu Piosenki Rodzinnej 2017

- Udział rodziców wraz z dziećmi
w imprezie; prezentacja przygotowanych piosenek

23 listopada
2017r.,
 godz. 15.00

 

 

7.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców
- w gazetce ,,Fantazyjce”

Pedagogizacja rodziców na temat:

gazetka ścienna:
 - „1  listopada – Wszystkich Świętych”
- ,,11 listopada- Dzień Niepodległości”

- artykuły:

„16  listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego, czyli edukacja matematyczna”

Miesiąc listopad
2017r.

 

8.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych

Miesiąc listopad
2017r.

 

9.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc listopad
2017r.

 

10.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia, wycieczki, itp.

Miesiąc listopad
2017r.

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

11.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w różnych akcjach: społecznych, charytatywnych, ekologicznych ogłoszonych na terenie placówki

Wspólne zbieranie:
- nakrętek plastikowych
- udział w akcji ,,Góra Grosza”

 

Miesiąc listopad
2017r.

 

12.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, podziękowań

Miesiąc listopad
2017r.

 

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc październik 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Udzielanie informacji, niesienie pomocy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola. Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach;
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
 i opiekuńczych, w razie potrzeby, na prośbę rodziców sporządzanie opinii
o dzieciach, objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
Omawianie spraw przedszkola.

Miesiąc październik
2017r.
 

 

2.

 

 

 

Badania logopedyczne

Badania przesiewowe dzieci
5 i 6- letnich (oddz. IV i V) przeprowadzone przez logopedę
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską
 - przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

9 października 2017r.
godzina 12.00

 

3.

 

Uroczystości
 w oddziałach:
 I i II
,,Jestem już przedszkolakiem -pasowanie ,,malucha na przedszkolaka”

Wspólne świętowanie przyjęcia ,,maluchów” w grono przedszkolaków

24 (oddz. I)
i 25 (oddz. II) października 2017r.,
godz. 15.00

 

4.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców

Miesiąc październik
2017r.,

 

Dokładny termin zostanie podany
w ogłoszeniu

5.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców

- ,,Dzień Edukacji Narodowej”
- ,,Edukacja przyrodnicza dzieci
w wieku przedszkolnym”

 

Miesiąc październik
2017r.

 

6.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

 

 

 

Miesiąc październik
2017r.

 

 

 

Na tablicach poszcz. oddziałów,
w holu wejściowym

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

 

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia do galerii, wycieczki grupowe, itp.

 

Miesiąc październik
2017r.

Org. zajęć otwartych, wycieczek
i wszelkich wyjść zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

8.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w różnego typu akcjach, np. ,,Wózki za nakrętki”, „Żołędzie dla zwierząt”

Wspólne zbieranie plastikowych nakrętek, żołędzi, itd.

Miesiąc październik
2017r.

 

9.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji

Miesiąc październik
2017r.

 

 

                                                                                                                           Opracowała:
                                                                                                                           mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

góra strony