logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

HARMONOGRAM
UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

Osoby odpowiedzialne

Rodzaj uroczystości

Uwagi

1.

,,Jestem już przedszkolakiem”- pasowanie ,,malucha” na przedszkolaka

18.X.2016
 

dyr. A. Krzywosz
K. Barszczewska
 

uroczystość
w oddziale I

 

2.

 

„Patriotyczne śpiewanie”

09.XI.2016

dyr. A. Krzywosz

uroczystość otwarta

 

3.

 

 

„Razem na scenie” II Festiwal Piosenki Rodzinnej 2016

23.XI.2016

I. Płotczyk
B. Wyrzykowska

uroczystość otwarta
 

 

4.

,,Andrzejki”

28.XI.2016

I. Płotczyk

B. Wyrzykowska

impreza
w oddziale III

 

5.

,,Spotkanie opłatkowe”

19-20
XII.2016

dyr. A. Krzywosz

M. Grzymała
D. Maliszewska

uroczystość otwarta

 

6.

,,Choinka Noworoczna”

11.I.2017

dyr. A. Krzywosz

impreza
ogólnoprzedszkolna

 

7.

,,Dzień Babci
i Dziadka”

19-23
I.2017

nauczycielki poszczególnych oddziałów

uroczystość 
w poszczególnych oddziałach

 

8.

,,Witaj Wiosno”- powitanie wiosny

 20.III.2017

E. Białous
I. Grądzka

impreza ogólnoprzedszkolna

 

9.

 

,,Dzień Pasji
i Talentów”

   rok 2017 (dokładna data do ustalenia)

dyr. A. Krzywosz
nauczycielki poszczególnych oddziałów

impreza ogólnoprzedszkolna

 

10.

 

,,Dzień Rodzica”

25- 26
V.2017

nauczycielki poszczególnych oddziałów

uroczystość
w poszczególnych oddziałach

 

11.

,,Festyn Rodzinny”

 

31.V. 2017

dyr. A. Krzywosz
nauczycielki poszczególnych oddziałów

impreza ogólnoprzedszkolna

 

12.

,,Dzień Dziecka”

01- 02 VI.2017

K. Barszczewska
A. Brulińska

impreza
ogólnoprzedszkolna

 

13.

,,Potyczki rodzinne”- przedszkolna impreza sportowa”

14.VI.2017

M. Grzymała
K. Stepaniuk

 

impreza
ogólnoprzedszkolna

 

14.

,,Żegnaj Przedszkole” -zakończenie roku przedszkolnego

 

22.VI.2017
 

dyr. A. Krzywosz
M. Grzymała

D. Maliszewska
E. Białous
I. Grądzka

uroczystość otwarta
w oddziałach
IV i V

 

 

góra strony